Zoom effect of forklift in warehouse, panoramic shot.

Fulfillment objednávek B2B

Našim partnerům poskytujeme kompletní řešení outsourcingu logistiky šitá na míru včetně skladování, balení a pickování, štítkování, oprav nebo úprav výrobků a dopravy. Naše nejmodernější řešení skladového managementu zajistí rychlé a spolehlivé zpracování a okamžitý automatizovaný reporting a komunikaci s vašimi systémy (např. EDI).

Zde je přehled 10 výhod externího zajištění fulfillmentu společností Fordist Group.

Obecné výhody externího zajištění fulfillmentu

1. Soustřeďte se na to, co děláte nejlépe

Interní zajištění fulfillmentu je z mnoha důvodů velmi časově náročné, jde například o najímání lidí v hlavní sezóně, otázkami spojenými se skladovacím prostorem, administraci dopravy a dodávek pro vaše zákazníky, management vašeho vozového parku, každodenní koordinaci s poskytovateli logistických služeb, atd. Nejvýznamnější maloobchodní prodejci se navíc neustále snaží zjednodušovat a optimalizovat své logistické operace, což v důsledku může vyžadovat značnou administrativu a čas potřebný na koordinaci na vaší straně.

Externím zajištěním fulfillmentu získáte čas na to, co je pro vás nejdůležitější: marketing a prodej, strategické obchodní plánování, vývoj produktů apod.

2. Snižte své provozní náklady

Interní zajištění fulfillmentu vás stojí především čas a energii. Finanční náklady jsou ale v tomto případě také obecně vyšší, než jak je možná vnímáte: skladovací prostory, technická infrastruktura, investice do náboru a mezd, software, pojištění, daně, údržba, vysokozdvižné vozíky, vybavení pro balení, investice do technologií a jejich modernizace, atd.

Outsourcing fulfillmentu s Fordist Group vám dá možnost sdílet tyto režijní náklady napříč naší klientskou základnou, čímž se finanční zátěž na obou stranách efektivně snižuje na minimum. Díky velkým dopravovaným objemům jsou společnosti, které provádějí fulfillment, obvykle schopny vyjednat si lepší sazby se zásilkovými firmami – a podstatnou výhodou je také vhodné geografické umístění skladových prostor. Převezmeme plnou odpovědnost za vaše skladové zásoby a zbavíme vás frustrace z chybně doručovaných zásilek a z chybně spočítaných, umístěných nebo chybně označených položek ve skladu.

Platíte pouze za služby, které skutečně potřebujete, čímž eliminujete vysokou logistickou režii za jednotku v případě, že vaše obchody nejdou podle plánu a váš sklad funguje při nižší než 100% kapacitě.

3. Zvyšte svou obchodní flexibilitu

Díky obchodnímu modelu plnění “pay as you go” (průběžné financování) získáte flexibilitu při změnách v oblasti dodávek. V tomto ohledu si nemusíte dělat starosti například s hledáním a zaškolováním dočasného personálu ani s řízením přídavného skladovacího prostoru v hlavní sezóně nebo v době kampaní.

Velké projekty zrealizujete snáz a s menším rizikem, protože už nebudete potřebovat významné fixní počáteční investice, kdy navíc nemáte jistotu, zda jejich rozsah odpovídá očekávání. Díky tomu je jakýkoli projekt finančně životaschopnější a nabízí zlepšení v cash flow.

Další výhody externího zajištění fulfillmentu společností Fordist Group

4. Efektivní skladování a distribuce

Externí zajištění fulfillmentu vám může poskytnout významně vyšší efektivnost a výkonnost jak ve vašem managementu, tak i v nákladech na skladování a logistiku. Štíhlé procesy společnosti Fordist Group v oblasti pickování a balení, v kombinaci se sofistikovanými a nejmodernějšími systémy řízení, zajišťují maximální přesnost ve vyřizování objednávek, v případě potřeby i se sledováním podle sériového čísla. Tento software bude integrován s vašimi systémy pro automatizované řízení objednávek a skladů a bude snadné jej z vašich systémů kontrolovat.

Fordist Group také průběžně každý rok investuje do hardwaru, který zvyšuje výkonnost a efektivnost našich služeb. Naší nejnovější investicí bylo automatizované balení palet s kontrolou rozměrů pro zajištění bezpečné a spolehlivé dopravy zboží.

Navíc je náš sklad strategicky umístěn v centru Evropy a díky tomu je doprava nákladově efektivní a rychlá. Naše lokalita v Plzni (Česká republika) se nachází v blízkosti hranic s pěti členskými zeměmi EU a do vzdálenosti 1 000 km máme v dosahu 26 zemí.

5. Integrace automatizovaného systému

Náš nejmodernější systém skladového managementu zajišťuje nejvyšší přesnost a spolehlivost v každodenním procesu řízení zásob. Kromě toho jsme schopni integrovat vaše a naše systémy tak, aby naše spolupráce mohla být plně automatizovaná (například prostřednictvím elektronického systému pro výměnu dat (EDI)) s prakticky „okamžitou“ vzájemnou komunikací o veškerých záležitostech týkajících se zásob, dopravy a prodeje. Sem patří například aktualizace stavu zásob, zpracování objednávek, oznámení před expedicí zboží a přehledy prodeje.

6. Nákladově efektivní úprava produktu

Umíme přizpůsobit vaše produkty individuálně pro potřeby daného trhu, prodejního kanálu nebo kampaně, což zahrnuje návrhy, výrobu i realizaci zcela nového balení (např. zvýhodněná balení, balíčky), nebo jen přidání propagačních materiálů nebo produktů do stávajících krabic.

Protože jsou tyto úpravy šité na míru a většinou dočasné, obvykle jsou náročné na pracovní sílu a nelze je zeštíhlit ani automatizovat. Náš sklad se však nachází v České republice, kde obvyklé náklady na pracovní sílu v průmyslu jsou o 60 % nižší* než je průměr v EU-28, a jsme vám tak schopni zajistit řešení za velmi příjemnou cenu. Více o úpravě produktu se dozvíte zde.

* Zdroj: Eurostat (2016) Úrovně nákladů na pracovní sílu podle činností, klasifikace NACE Rev. 2. Údaje za rok 2015, celková čísla pro průmysl, stavebnictví a služby (kromě veřejné správy, obrany a povinného sociálního zabezpečení)

7. Flexibilita ve vašem portfoliu produktů

Zatímco některá fulfillmentová centra se často soustředí jen na jednu či jen omezený počet produktových kategorií (např. z hlediska velikosti tříditelné a „snadněji zeštíhlitelné“ položky), Fordist Group vám nabízí plnou flexibilitu, co se týká velikosti, hmotnosti nebo typu vašeho produktu. Toto je zvlášť zajímavé pro partnery se širokým, diverzifikovaným portfoliem produktů nebo pro ty, kdo zvažují jeho potenciální expanzi ve střednědobém horizontu. Zvládneme i manipulaci s křehkými výrobky, které vyžadují speciální péči a respektování zvláštních pokynů pro balení.

8. Potenciál růstu tržeb

Existuje jeden velký rozdíl mezi partnerstvím v oblasti distribuce a partnerstvím v oblasti fulfillmentu, a to je skutečnost, že společnost, která zajišťuje fulfillment, obvykle  pouze zasílá vašim zákazníkům vaším jménem.

Fordist Group má díky svým distribučním aktivitám silný prodejní tým a přístup do rostoucí maloobchodní sítě. Díky tomu máte vynikající příležitost, a to v libovolné fázi naší spolupráce, současně zahájit s Fordist Group spolupráci v oblasti distribuce a získat přístup do nových kanálů a/nebo na nové trhy.

Náš tým specializovaný na management vstupu na trh a distribučních kanálů v oddělení Maloobchodní strategie a marketingu vám rád pečlivě naplánuje vaši expanzi.

9. Snížení nadměrných skladových zásob a likvidace poškozeného zboží

Fordist Group vám může pomoci, pokud potřebujete redukovat nadměrné skladové zásoby a vaše stávající kanály jsou saturované, nebo pokud potřebujete urychlit tržní přechod na novou produktovou řadu. Více o výprodeji skladových zásob se dozvíte zde.

10. Žádný zřizovací poplatek

Nepožadujeme žádný zřizovací nebo administrativní poplatek, takže můžete naše služby vyzkoušet bez finančního rizika.

Více o našich službách pro partnery v oblasti fulfillmentu zde:

Spolehlivé skladování

shutterstock_141226648_XL

Efektivní služba Pick & Pack

Smiling warehouse workers preparing a shipment in a large warehouse

Rychlá doprava

Logistics

Úprava produktu

A box with words like Advertise, Marketing, Buzz, Hype, Attention, Publicity and more aims to draw attention of customers and stand out from competing products

Integrace automatizovaného systému

centralcomputerprocessorscpuconcept

Výprodej skladových zásob

istock_81558465_xl-fordist