Hand holding a light bulb front on gears drawing blackboard

Řízení vstupu na trh a distribučních kanálů

Ať už chcete rozšířit pokrytí vašeho kanálu na některém z vašich trhů, nebo plánujete vstup na nový trh, Fordist Group vám může vypracovat strategii šitou na míru, která bude vyhovovat vašim potřebám.

Pro kanály, na které se specializujeme, můžeme následně zajistit jednání s maloobchodníky, logistiku, prognózování, a tam, kde je to potřeba, veškerou administrativu (např. ohledně obchodování mezi kontinenty). Využití našich služeb v oblasti fulfillmentu pro další distribuční kanály vám může pomoci nejen dosáhnout nižších nákladů na dopravu, ale budete také moci plně vynaložit své zdroje do dalšího rozvoje vaší značky.

Dobře promyšlená distribuční a cenová strategie je klíčová pro udržitelný a efektivní management distribučních kanálů, zejména například v Evropě, vzhledem ke složitosti evropského tržního prostředí.

Evropská unie (EU) a Evropské sdružení volného obchodu (EFTA) reprezentují samostatný trh prostřednictvím standardizovaného systému zákonů, umožňujících – s jen omezenými výjimkami – volný pohyb zboží ve 32 zemích. Charakteristiky tržních segmentů každé z těchto zemí se ale liší a pro výrobce je tak obtížné aplikovat jednotnou strategii v oblasti tvorby cen a prodejních kanálů pro celý region. Uveďme několik příkladů:

(i) kupní síla spotřebitele (např. v roce 2013 se upravený hrubý disponibilní příjem domácností na hlavu pohyboval v rozsahu od 8,9 tis. EUR v Bulharsku do 28,2 tis. EUR ve Švýcarsku*1),

(ii) preference značek zákazníky (např. každá země má v průměru 5 unikátních Top10 značek*2),

(iii) struktura kanálů (např. celkové on-line maloobchodní podíly v roce 2018 budou v západní Evropě v rozsahu od 2,3 % v Řecku až po 15,0 % ve Spojeném království*3), (iv) konkurence a tvorba cen, a (v) 14 měn.

Zde je několik příkladů, jak vás Fordist Group může podpořit:

  • optimalizace obchodů ve více zemích v rámci Evropy
  • plánování nového (vícenásobného) vstupu vaší značky na trh, včetně uvedení klíčových produktů na trh
  • řízení prodeje, řízení off-line / on-line distribučních kanálů
  • cenová strategie pro trhy v různých zemích
  • strategická tržní a distribuční segmentace vašeho portfolia produktů

*1 Eurostat (2016), *2 brandindex.com (2015, odkaz na unikátních top10 značek v EU7: UK, DE, FR, NL, NO, SE, DK), *3 Forrester Research (2014), vylučuje kategorie jako cestování, automobily a léky na předpis, dále prodeje jídla a nápojů v restauracích nebo fast-foodových řetězcích, C2C obchod a prodej benzinu.