A businessman or an employee is drawing an analytics optimisation chart on the glass screen in a modern panoramic office in New York.

Analýza konkurence

Fordist Group pečuje o vaši značku. Naším cílem je vybudovat si s každým partnerem úspěšný, udržitelný a dlouhodobý vztah. Abychom toho dosáhli, je zásadní mít neustálé povědomí o pozici značky a potřebách spotřebitelů na každém z trhů, na které Fordist Group dodává, zejména v situaci, kdy značka vstupuje na trh úplně poprvé.

Naše služby zahrnují následující typy analýz:

  • analýza konkurenceschopnosti produktů a cenová analýza trhu (například přehled pro celou Evropu)
  • analýza vstupu na trh: potenciální pozice značky a produktu v porovnání s klíčovými konkurenty
  • rozvoj produktu: doporučení ohledně mezer mezi vaším produktovým portfoliem a potřebami nových trhů
  • pravidelné analýzy: automatizované on-line sledování cen vašich produktů a produktů konkurence
  • analýza tržního podílu podle subkategorie a cenového segmentu, s doporučeními pro realizaci opatření

Na požádání může náš tým specializovaný na Taktický prodej a marketing posoudit výstupy z těchto analýz a navrhnout konkrétní kroky za účelem zvýšení viditelnosti vaší značky a vašich podílů na trhu. Například nákladově efektivní a pečlivě vybrané bundling aktivity v cílových produktových segmentech mohou významně kompenzovat případnou marketingovou převahu vašich konkurentů, pokud jde o charakteristiky produktu nebo sílu značky.