Glass glowing light bulb and business sketched ideas

Taktický prodej a marketing

Ambiciózně nastavené rozpočty často vyžadují aplikovat na některých trzích nebo v některých produktových segmentech, kde jste méně konkurenceschopní, dodatečné prodejní a marketingové pobídky. Fordist Group vám pomůže dosáhnout vašich prodejních cílů pomocí nákladově efektivních sezónních kampaní a akcí. Nemusíme zdůrazňovat, že zajistíme, aby byly plně logisticky integrované už od prvního dne.

S využitím našich zkušeností se zákazníky a znalostí trhu realizujeme taktické prodejní akce a navrhujeme a vytváříme marketingové kampaně na podporu prodeje s cílem zvýšení podílu vaší značky na trhu v období hlavní sezóny. To zahrnuje zejména výrobu akčních balíčků (např. pro zvýhodněná balení), propagační materiály a dárky (např. dárky k balíčkům, letáky) nebo on-line marketing (např. umístění produktu, krátkodobé kupony). Tam, kde je potřeba, se samozřejmě postaráme o úpravu produktu – lokalizaci a přebalení zboží v našem skladu pro každý z vašich cílových trhů.

V případě, že se taktické akce omezují jen na vybrané maloobchodní zákazníky, poskytne vám náš tým specializovaný na maloobchodní strategii a marketing podporu při plánování s cílem eliminovat potenciální třecí plochy mezi kanály nebo trhy.

tactical-marketing-brainstorm
shutterstock_230781010