10% investment in supporting communities
and protecting climate change

Corporate Sustainability

Her şirket ve kişinin küresel topluluğumuza özen gösterme ve çevremizi sürdürülebilir bir şekilde koruma konusunda sorumluluğu bulunmaktadır. Fordist Group, fark yaratarak etkisini artırmanın yollarını aramaktadır ve 2017 yılından bu yana Fordist Group’un yıllık net kârının en az %10’unu temsil eden bir tutarı aşağıda listelenen şekilde bu nedenler için yatırım olarak kullanılmasını sağlıyoruz.

Bizimle iş birliği içerisinde çalışmak isteyen bir sivil toplum örgütüyseniz, bize ulaşabilirsiniz.

Fordist Group Çalışan Gönüllülük Programı

Tüm Fordist Group çalışanlarına kendi seçtikleri bir sivil toplum örgütünde, tercih ettikleri bir amaca hizmet etmek üzere zaman ayırmaları için yılda 3 gün ücretli izin verilmektedir. Program, coğrafi açıdan esnek olduğundan çalışanlar bu çalışmaları memleketlerinde ya da yurt dışında yapmayı tercih edebilir.


Fordist Group Karbon Ayak İzini Azaltma Programı

Dağıtım ve ikmal alanında güçlü büyüme gösteren bir işletme olarak Fordist Group’un CO2 emisyonları ile atıkların azaltılması konusunda önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Süreçlerimizin verimliliğini iyileştirmeye (ör. taşıma hacimlerinin, ambalajlamanın optimize edilmesi) ve bu amaçları destekleyen girişimleri uygulamaya koymaya (ör. bağıl elektrik kullanımını azaltma ve kademeli olarak yenilenebilir enerjiye geçme) yatırımda bulunmaya devam edeceğiz.

Amacımız, sektörümüzde göreli olarak en düşük CO2 emisyon düzeyine ulaşmaktır– ve yolumuz çok uzun! Bu süreçte, kârımızın bir kısmını sera gazı emisyonlarını azaltmayı sağlayacak yenilenebilir enerji, ormancılıkve kaynak koruma projelerine (‘karbon dengeleme’ olarak anılmaktadır) yatırarak bu konudaki eksikliğimizi telafi etmeye çalışıyoruz.

Aşağıda, bu konuyla ilgili olarak sık sorulan sorular hakkında bilgi bulabilirsiniz.

SSS - Karbon Dengeleme

Karbon dengeleme süreci nasıl çalışır?

Emisyonlarını dengelemek üzere karbon kredisi satın alan işletmeler, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynayan ve aksi takdirde mali olarak uygulanabilir olmayacak projelere kayda değer oranda finansman sağlamaktadır.

Karbon kredisi satan projeler arasında yenilenebilir enerji girişimlerine yapılacak yatırımlar, ormanların yasa dışı ağaç kesimlerine karşı korunması veya fosil yakıtların yerini alan rüzgar santralleri bulunmaktadır. Bu projeler, üçüncü tarafların doğruladığı temel kalite kriterlerini karşılamalı, sera gazı emisyonlarında düşüş sağladıklarını ve karbon kredilerinin girişimin mali uygulanabilirliğini sağlamak için gerekli olduğunu göstermelidir. Kalite düzeyi yüksek olan projeler, ayrıca, emisyonlarındaki azalmanın başka bir alandaki emisyonu azaltmadığını da göstermelidir. Bir proje ile oluşturulan her bir karbon kredisi, benzersiz bir tanımlama numarasına sahiptir ve üçüncü taraf kayıt birimlerinin yönetimi altında bir işletmeye yalnızca bir defa satılabilir.

Karbon dengelemenin iklim değişikliği ile ilgili risk ve değişiklik üzerindeki etkilerin azaltılmasındaki rolü nedir?

Karbon dengeleme, projeler özgün olarak faydalı, aksi durumlarda gerçekleştirilemeyecek, sürdürülebilir çevre dostu projeler olduğu sürece, tek başına küresel ısınma açısından eksiksiz bir çözümü ifade etmese de emisyonların azaltılmasıyla ve çok daha düşük bir karbon ekonomisi inşa edilmesine katkıda bulunulmasıyla sonuçlanır.

Örneğin, karbon dengeleme yatırımı olmadan mümkün olamayacak olan ve küresel yenilenebilir enerji miktarını artıracak bir rüzgar enerjisi projesine yatırım yaparak gelecekte tüketilecek fosil yakıt miktarının azaltılmasını sağlarsınız. Bu dünyanın CO2 emisyonlarının az olduğu, daha çevre dostu bir anlayışı benimsemesine (az miktarda da olsa) katkıda bulunur.

Proje seçme prosedürünüz nedir?

Her yıl, kurumsal sürdürülebilirlik komitesi tür ve coğrafi konum açısından farklılık gösteren 3-5 projeyi seçmekte ve çalışanlarımız bunlardan hangisine odaklanacaklarını toplu olarak tercih etmektedir. Yatırımlarımızın kullanımı ve ilerlemesinde en üst düzeyde şeffaflık sergileyecek projelere öncelik vermekteyiz.

Fordist Group, karbon dengeleme programının bir parçası olarak kimlerle iş birliği yapıyor?

Bu, 2017 yılında sunulan yeni bir programdır ve odaklanılacak olan projeleri çalışanlarımız seçmektedir. Potansiyel iş ortağı arayışımız devam etmekte olduğundan, sunduğunuz hizmetlerin Fordist Group’un bu programı uygulamasına yardımcı olacağını düşünüyorsanız lütfen start@fordistgroup.eu adresinden bize ulaşmaktan çekinmeyin.

Proje örneklerini ve karbon dengeleme ile ilgili daha fazla bilgiyi nereden bulabilirim?

Proje örneklerini ve karbon dengeleme projelerinin değerlendirilmesi ve etkisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri veren birçok site mevcuttur. Aşağıdaki siteleri önermekteyiz:

Crowd of business people in huddle reaching for globe
hands holding a tree arranged as a heart shape on cracked earth / growing tree / love nature / save the world / csr
wind turbines generating electricity at the beach,green energy background
Solar PV Rooftop Cloud Reflect