Hand holding a light bulb front on gears drawing blackboard

Pazara Giriş ve Kanal Yönetimi

İster pazarlarınızdan birinde kanal kapsamınızı genişletmek istiyor, ister yeni bir pazara giriş için planlama yapıyor olun, Fordist Group size ihtiyaçlarınıza uygun, özelleştirilmiş bir strateji sunabilir.

Uzmanlaştığımız kanallarda perakende görüşmeleri, lojistik hususlar, tahminler ve uygun olduğunda evrak işleri (ör. kıtalar arası işletmeler) ile ilgilenebilmekteyiz. Diğer kanallar için ikmal hizmetlerimizden faydalanılması yalnızca taşıma maliyetlerinizi düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda yönetim kaynaklarınızı en önemli husus olan markanızı daha da büyütmeye yönlendirmenizi sağlayacaktır.

Özellikle Avrupa pazarının karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa’da olmak üzere sürdürülebilir ve etkili bir kanal yönetimi için iyi düşünülmüş bir dağıtım ve fiyatlandırma stratejisi kritik önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) standartlaştırılmış bir kanunlar sistemi yoluyla tek bir pazarı temsil etmekte ve 32 ülke arasında malların serbest ticareti konusunda yalnızca sınırlı istisnalara izin vermektedir. Ancak bu ülkelerin her biri farklı pazar segmenti özelliklerine sahip olduğundan, üreticilerin bölgenin tamamı için tek bir fiyatlandırma ve kanal stratejisi sunması zor olmaktadır. Bu özelliklerden bazılarını ifade etmek gerekirse: (i) tüketicinin alım gücü (ör. 2013 yılı için kişi başına tespit edilmiş gerçek brüt hane geliri Bulgaristan’da 8.900 € iken İsviçre’de 28.200 € olmuştur*1), (ii) tüketici marka tercihleri (ör. her ülkede En Çok Satan 10 markadan ortalama olarak 5 adedi birbirinden farklıdır *2), (iii) kanal yapıları (ör. 2018 yılındaki toplam çevrim içi perakende payları Batı Avrupa’da Yunanistan’da %2,3 Birleşik Krallık’ta ise %15,0 farklılık göstermektedir*3), (iv) rekabet ve fiyatlandırma ile (v) 14 para birimi.

Aşağıda Fordist Group’un sizi nasıl destekleyebileceğine dair birkaç örnek verilmektedir

  • Markanızın (birden fazla) pazara girişinin (amiral ürün lansmanları dahil)
  • Çevrim dışı satış yönetimi ve çevrim içi kanal yönetimi karşılaştırması
  • Ülkeler arası pazar fiyatlandırma stratejisi
  • Ürün portföyünüzünpazar/kanal segmentasyonu ve stratejik satış uygulaması ve bakımı

*1 Eurostat (2016),*2 brandindex.com (2015, EU7 içindeki benzersiz ilk 10 markaya atıfta bulunulmuştur: UK, DE, FR, NL, NO, SE, DK), *3 Forrester Research (2014), seyahat, araba ve reçeteli ilaç gibi kategoriler ile restoranlar veya fast food zincirlerindeki yiyecek ve içecek satışlarını, müşteriler arası ticaret veya benzin satışlarını hariç tutmaktadır.